COVID Vysočina - objednávkový a rezervační systém Kraje Vysočina - metoda PCR

  • Služba on-line registrace veřejnosti za účelem odběru na vyšetření přítomnost SARS-CoV-2 metodou PCR v odběrových centrech Kraje Vysočina.
  • Služba umožňuje objednání k odběru na konkrétní termín a odběrové místo (do vyčerpání stanovených kapacit), registraci uživatele a možnost online vyzvednutí protokolu o výsledku vyšetření (zpravidla do 48 hodin, ale s ohledem na současnou zhoršenou epidemiologickou situaci v Kraji Vysočina nejsme schopni tento termín garantovat).
  • Podmínkou pro registraci je předání nezbytných osobních údajů, včetně telefonního čísla pro odeslání ověřovací SMS, a platba příslušného poplatku (1510,- Kč) zvolenou platební metodou.
  • Vyšetření je možné uhradit on-line platbou kartou nebo převodem z bankovního účtu.
  • V případě on-line platby kartou se lze objednat v den registrace nebo na den následující.
  • V případě platby převodem z účtu je odběr možné absolvovat až po obdržení platby na účet kraje. Z tohoto důvodu je možné se na odběr objednat nejdříve za 48 hodin. Variabilní symbol pro platbu je přidělen po registraci.
  • Potvrzení registrace, potvrzení místa a čas odběru a informace o dostupnosti výsledku vyšetření v on-line aplikaci jsou uživateli zasílány prostřednictvím SMS.
  • V případě požadavku na zrušení objednaného odběru a vrácení zaplacené částky je nutné vyplnit reklamační formulář (ke stažení ve formátu PDF, DOCX) a ten zaslat na e-mail odbery@kr-vysocina.cz. Upozorňujeme, že v případě použití on-line platby se klientovi nevrací poplatek za použití platební brány (při ceně 1510,- činí poplatek 14,95 Kč).