COVID Vysočina - objednávkový a rezervační systém Kraje Vysočina - metoda PCR

 • Služba on-line registrace veřejnosti za účelem odběru na vyšetření přítomnost SARS-CoV-2 metodou PCR v odběrových centrech Kraje Vysočina.
 • Služba umožňuje objednání k odběru na konkrétní termín a odběrové místo (do vyčerpání stanovených kapacit), registraci uživatele a možnost online vyzvednutí protokolu o výsledku vyšetření (zpravidla následující den, ale v některých případech i 48 hodin).
  Pokud potřebujete výsledek testu v určitý den (např. za účelem odletu na dovolenou), je nutné provést odběr alespoň dva dny předem.
 • Protokol o výsledku vyšetření je vyhotoven automaticky ve třech jazycích (čeština, angličtina, ukrajinština), ale to jen v případě řádné online registrace.
 • Podmínkou pro registraci je předání nezbytných osobních údajů, včetně telefonního čísla pro odeslání ověřovací SMS. Bude vyžadována platba poplatku (853 Kč) zvolenou platební metodou.
 • Vyšetření je možné uhradit on-line platbou nebo převodem z bankovního účtu.
 • V případě on-line platby se lze objednat v den registrace nebo na den následující.
 • V případě platby převodem z účtu je odběr možné absolvovat až po obdržení platby na účet kraje. Z tohoto důvodu je možné se na odběr objednat nejdříve za 48 hodin. Variabilní symbol pro platbu je přidělen po registraci.
 • Potvrzení registrace, potvrzení místa a čas odběru a informace o dostupnosti výsledku vyšetření v on-line aplikaci jsou uživateli zasílány prostřednictvím SMS.
 • V případě požadavku na zrušení objednaného odběru a vrácení zaplacené částky je nutné vyplnit reklamační formulář (ke stažení ve formátu PDF, DOCX) a ten zaslat na e-mail odbery@kr-vysocina.cz. Upozorňujeme, že v případě použití on-line platby se klientovi nevrací poplatek za použití platební brány.
 • Pro PCR test s negativním výsledkem je vystaven automaticky i COVIDPass (mezinárodní doklad s QR kódem). Ten je nutné si stáhnout na stránkách MZdr http://ocko.uzis.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tečka.