Odběr na ANTIGENNÍ test v Kraji Vysočina

  • Služba on-line registrace za účelem odběru na vyšetření na stanovení přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů v odběrových centrech Kraje Vysočina.
  • Služba umožňuje objednání k odběru na konkrétní termín a odběrové místo (do vyčerpání stanovených kapacit), registraci uživatele a možnost online vyzvednutí protokolu o výsledku vyšetření (zpravidla do 30 min od vyšetření).
  • Protokol o výsledku vyšetření je vyhotoven automaticky ve dvou jazycích (čeština, angličtina), ale to jen v případě řádné online registrace.
  • Od června 2021 je možné pro účastníky českého zdravotního pojištění dle pravidel MZdr absolvovat v průběhu sedmi dnů jeden antigenní test zdarma. Výsledkem tohoto vyšetření je také vícejazyčný protokol.
  • Podmínkou pro registraci je předání nezbytných osobních údajů, včetně telefonního čísla pro odeslání ověřovací SMS. V případě nesplnění podmínek pro testy zdarma bude vyžadována platba poplatku (201 Kč) zvolenou platební metodou.
  • Vyšetření je možné uhradit on-line platbou kartou nebo převodem z bankovního účtu.
  • V případě platby převodem z účtu je odběr možné absolvovat až po obdržení platby na účet kraje. Z tohoto důvodu je možné se na odběr objednat nejdříve za 48 hodin. Variabilní symbol pro platbu je přidělen po registraci.
  • Potvrzení registrace, potvrzení místa a čas odběru a informace o dostupnosti výsledku vyšetření v on-line aplikaci jsou uživateli zasílány prostřednictvím SMS.
  • V případě požadavku na zrušení objednaného odběru a vrácení zaplacené částky je nutné vyplnit reklamační formulář (ke stažení ve formátu PDF, DOCX) a ten zaslat na e-mail odbery@kr-vysocina.cz.